human structure

human structure
žmogaus struktūra statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus visumos pagrindinės dalys. Nuo antikos laikų plėtojama Platono ir Aristotelio mintis apie dualistinę žmogaus prigimtį, kad žmogus esąs mirtingo kūno ir nemirtingos sielos darinys. Materializmas teigia, kad smegenų veikla sukuria tai, kas vadinama siela, arba psichika, o idealizmas įrodo, kad siela leidžia smegenims kurti sielos, arba psichikos, reiškinius. Įrodoma tuo, kad jokia materijos forma neprotauja. Smegenys negali protauti, nes jos yra tik materialus fiziologinis darinys, kaip ir bet kuri materijos dalis, neturinti sąmonės galių. Dualistinės žmogaus prigimties sampratą bandyta įveikti kitokiomis prielaidomis. Pavyzdžiui, fenomenologai sako, kad tikrovė yra vieno prado, bet dviejų skirtingų apraiškų – medžiaginės ir nemedžiaginės (sielos). Identizmas tapatina kūną ir sielą. A. Maceina skyrė tris žmogaus pradus: kūną, sielą ir dvasią. Siela, arba psichika, yra kūno funkcionavimo padarinys, o dvasia – žmogaus būties veiksnys, savo galią imantis iš visatos Kūrėjo. Žmogaus visumos struktūrą galima konstruoti taip: kūnas susideda iš galvos, liemens ir galūnių; siela – iš pažinimo procesų, jausmų ir valios; dvasia – iš proto, tikėjimo vertybių (schemą žr. priede). priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. human structure vok. Menschenstruktur rus. структура человека

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Human genetic variation — is the natural variation in gene frequencies observed between the genomes of individuals or groups of humans. Variation can be measured at both the individual level (differences between individual people) and at the population level, i.e.… …   Wikipedia

  • Human anatomical terms — make up a distinct nomenclature to describe areas of the body, to provide orientation when describing parts of human anatomy, cite web | url=http://www.bartleby.com/107/1.html| title= Introduction page, Anatomy of the Human Body . Henry Gray.… …   Wikipedia

  • Structure — is a fundamental and sometimes intangible notion covering the recognition, observation, nature, and stability of patterns and relationships of entities. From a child s verbal description of a snowflake, to the detailed scientific analysis of the… …   Wikipedia

  • Human Race —     Human Race     † Catholic Encyclopedia ► Human Race     Mankind exhibits differences which have been variously interpreted. Some consider them so great that they regard the varieties of the human race as distinct species; others maintain the… …   Catholic encyclopedia

  • Human serum albumin — is the most abundant protein in human blood plasma. It is produced in the liver. Albumin comprises about half of the blood serum protein. It is soluble and monomeric. The gene for albumin is located on chromosome 4 and mutations in this gene can… …   Wikipedia

  • Structure specific recognition protein 1 — Structure specific recognition protein 1, also known as SSRP1, is a human protein.cite web | title = Entrez Gene: SSRP1 structure specific recognition protein 1| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene Cmd=ShowDetailView… …   Wikipedia

  • Human ecology — is an academic discipline that deals with the relationship between humans and their natural, social and created environments. Human ecology investigates how humans and human societies interact with nature and with their environment.Establishing… …   Wikipedia

  • Human rights in the People's Republic of China — Human rights in China redirects here. For the non governmental organization, see Human Rights in China (organization). People s Republic of China This article is part of the series: P …   Wikipedia

  • Human Torch (android) — Human Torch Avengers West Coast #50. Cover art by John Byrne. Publication information Publisher Timely Comics, Atlas Comics, Marvel Comi …   Wikipedia

  • Human extinction — is the end of the human species. Various scenarios have been discussed in science, popular culture, and religion (see End time). The scope of this article is existential risks. Humans are very widespread on the Earth, and live in communities… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”